Mikulášský seminář    2007

mysli GLOBÁLNĚ, jednej LOKÁLNĚ

Stránky semináře byly přesunuté na
http://www.skaut.cz/obrok/seminar07/

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
http://www.skaut.cz